Foundation kurs

Träningen hos CrossFit SixtyFive100 börjar med en Foundation kurs (nybörjar kurs). Under kursens gång går vi grundligt igenom rörelserna samt tekniken för dessa. Detta för att minimera skaderisken samt för att öka effektiviteten och förståelsen för träningsformen. Under kursens gång får du en känsla av gemenskapen inom CrossFit och samtidigt träffar du likasinnade träningskamrater.

Efter kursen har du färdigheten att träna på en licensierad CrossFit box. Du har då möjligheten att delta på timmarna eller självständigt träna i våran box.

CrossFit passar för alla. Varken ålder eller utgångsläge har betydelse när du börjar med CrossFit. Åldergränsen för Foundation kursen är 15 år.

Foundation 8 kurs

Kurs börjar den 1.8.2022 och pågår fyra veckor som innebär tre gemensamma träningar varje måndag-, onsdag- och fredagkvälI kl 18.30.

Pris:299€/279€ (studerande)

Anmälan via webshoppenAnmälan via webshoppen (studerande)


Skicka e-post till oss ifall du har några frågor: info@crossfitsixtyfive100.com