Ihärdighet

Styrka

Flexibilitet

Effektivitet

Snabbhet

Koordination

Rörlighet

Balans

Precision

Kardiovaskulär och respiratorisk uthållighet

KVALITET

GLÄDJE

SAMHÖRIGHET

KVALITET

Allt vi gör gällande träning, service och utrymme uppfyller alla de krav för en licenserad CrossFit box och håller en hög standard. Våra coacher är välutbildade för att våra medlemmar skall få bästa möjliga träning.

GEMENSKAP

Vi värdesätter en bra gemenskap väldigt högt samt känslan av att man hör hemma hos oss. Vi vill fungera som ett andra hem för våra medlemmar, där man tränar, stöttar varandra och har roligt tillsammans.

GLÄDJE

För att man skall trivas och utvecklas på bästa sätt behöver man även ha roligt när man tränar. Vi strävar efter att våra medlemmar alltid skall ha ett leende på läpparna när de lämnar boxen.

CrossFit® är Crossfit, Inc:s registrerade varumärke.